Om SeaSide AS

Dokumentbilde
SeaSide AS ble etablert i 2002. Selskapet er lokalisert i Stranda på Sunnmøre og arbeider i hovedsak med utvikling, salg og produksjon av maskiner og utstyr til oppdrettsnæringen i Norge, samt noe eksport.  
 
Selskapets administrasjon og produksjon ligger i eget bygg i Svemorka industriområde. Selskapet er eid av Kjølås Stansekniver AS som igjen er eid av Frode Håkon Kjølås. Kjølås Stansekniver AS ble etablert i 1973.
 
SeaSide AS arbeider aktivt og kontinuerlig med produktutvikling. Dette har resultert i at den desidert største andelen av omsetningen i selskapet kommer fra egenutviklede produkter. Fokus er automatiserte og maskinelle løsninger til bedøving og avliving av fisk samt systemer for håndtering av biprodukter, herunder mellom annet vakuumløsninger og kvern/pumpe system. I tillegg er selvsagt skreddersøm et stikkord!
 

Ta kontakt med oss

 
SeaSide AS

 
Svemorka
6200  Stranda

 
Postboks 66,  6201  Stranda

 
Telefon: +47 70 26 15 00
post@stansas.no
 
 
 
 
 
 
corner