Produkter

SeaSide AS har en rekke egenutviklede maskiner og løsninger som vi har levert til oppdretts- og fiskerinæringen i en årrekke. Vi tilbyr også prosjektering og skreddersydde løsninger tilpasset den enkelte kundes behov og ønsker.  
 
   
Stansas #01 - Elektrobedøver for fisk
 
System for bedøving av fisk ved bruk av strøm. Vi har levert ca 50 bedøvere for bruk på laks, ørret, torsk, krabbe, catfish og ål. Etter å ha vært i daglig bruk på en lang...
 
 
 
 
Stansas #02 - Destruksjonsbedøver
 
Tilsvarende system som for bedøving av fisk men med en annen styring og høgere spenning. Systemet er evaluert og blir anbefalt av Mattilsynet.
 
 
 
 
Stansas #15 - Bløggerobot
 
Dette er den nyeste egenutviklede maskinen. Bløggeroboten håndterer bedøvet fisk og basert på skanning og 3D-bilde plasserer den bløggestikket korrekt i forhold til større...
 
 
 
 
Stansas #21 - Tørrutblødningslinje
 
System for utblødning av fisk. Hver enkelt fisk blir håndtert individuelt. Blodet blir samlet separat.
 
 
 
 
Stansas #99 - Kvern og pumpe for dødfisk og hodekapp
 
Effektiv kvern for kverning av hodekapp, dødfisk, filetavskjær etc. etc. Den leveres i enkel eller dobbel utførelse avhengig av ønsket kapasitet. Kan monteres separat men ...
 
 
 
 
Stansas #99B - Dobbelkvern for kartipping
 
Bygget på samme prinsipp som Stansas #99 men med større buffer over og under for å håndtere store mengder på kort tid. Kan også leveres med kartipper integrert.
 
 
 
 
Transportsystem
 
Transportører og andre former for transportløsninger til intærn logistikk.
 
 
 
 
Tanker og kar
 
Tanker i ulike størrelser og utforming for bufring og kjøling av fisk.
 
 
 
 
Skreddersøm
 
Renner, buffere, gangbaner, overganger etc. etc. Vi er alltid klar til en utfordring!
 
 
 
 
Arbeidsplattformer og gangbaner
 
Statiske eller justerbare plattformer. Standard mål eller spesialtilpassing!
 
 
 
 
Stansas #21 - Tørrutblødningslinje
 
System for utblødning av fisk. Hver enkelt fisk blir håndtert individuelt. Blodet blir samlet separat.
 
 
 
 
Stansas #99 - Kvern og pumpe for dødfisk og hodekapp
 
Effektiv kvern for kverning av hodekapp, dødfisk, filetavskjær etc. etc. Den leveres i enkel eller dobbel utførelse avhengig av ønsket kapasitet. Kan monteres separat men ...
 
 
 
 
Stansas #99B - Dobbelkvern for kartipping
 
Bygget på samme prinsipp som Stansas #99 men med større buffer over og under for å håndtere store mengder på kort tid. Kan også leveres med kartipper integrert.
 
 
 
 
Sentralvakuum.
 
Vakuumsysmtem til sløyemaskiner og til håndtering av andre biprodukt. Felles vakuumaggregat og felles sugelinje med opp til 5 sugepunkt.
 
 
 
 
Transportsystem
 
Transportører og andre former for transportløsninger til intærn logistikk.
 
 
 
 
Tanker og kar
 
Tanker i ulike størrelser og utforming for bufring og kjøling av fisk.
 
 
 
 
Skreddersøm
 
Renner, buffere, gangbaner, overganger etc. etc. Vi er alltid klar til en utfordring!
 
 
 
 
Arbeidsplattformer og gangbaner
 
Statiske eller justerbare plattformer. Standard mål eller spesialtilpassing!
 
 
 
 
Stansas #99 - Kvern og pumpe for dødfisk og hodekapp
 
Effektiv kvern for kverning av hodekapp, dødfisk, filetavskjær etc. etc. Den leveres i enkel eller dobbel utførelse avhengig av ønsket kapasitet. Kan monteres separat men ...
 
 
 
 
Stansas #99B - Dobbelkvern for kartipping
 
Bygget på samme prinsipp som Stansas #99 men med større buffer over og under for å håndtere store mengder på kort tid. Kan også leveres med kartipper integrert.
 
 
 
 
Transportsystem
 
Transportører og andre former for transportløsninger til intærn logistikk.
 
 
 
 
Tanker og kar
 
Tanker i ulike størrelser og utforming for bufring og kjøling av fisk.
 
 
 
 
Skreddersøm
 
Renner, buffere, gangbaner, overganger etc. etc. Vi er alltid klar til en utfordring!
 
 
 
 
Arbeidsplattformer og gangbaner
 
Statiske eller justerbare plattformer. Standard mål eller spesialtilpassing!
 
 
 
 
Skreddersøm
 
Renner, buffere, gangbaner, overganger etc. etc. Vi er alltid klar til en utfordring!
 
 
 
 
Arbeidsplattformer og gangbaner
 
Statiske eller justerbare plattformer. Standard mål eller spesialtilpassing!
 
 
 
 
Hygieneprodukt / sluseinnredning.
 
Oppheng til støvler, innesko, kjeledresser, regnklær og hansker. Til veggmontering, gulvmontering eller på hjul.
 
 
 
 
Frysebrett for laks og ørret.
 
Etter ønske fra kunder har vi utviklet forskjellige brett for innfrysing av laks og ørret.
 
 
 
 
Opplegg for posepakking.
 
Vi har utviklet et bord for posepakking der man benytter forhåndsfylte magasin med poser.
 
 
 
 
Linje for frysepakking.
 
Vi bygger komplette linjer som er tilpasset den enkelte kundes behov og muligheter. Vi benytter ofte løftebord for å sikre god ergonomi og god flyt i linjen!
 
 
 
 
Rørarbeid.
 
Vi har god erfaring i å bygge rørgater i de fleste dimensjoner i alle typer stål og til ulike anvendelser.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
corner