Bedøving ombord i båt

Dokumentbilde
Gode erfaringer ved bruk av elektrobedøver ombord i fiskefartøy har ført til stor etterspørsel både fra inn- og utland. Vi har løsninger både for nybygg og for integrering i eksisterende linjer.  
 
Det er stor interesse for bedøving av villfanget fisk ombord i båt. Dette arbeidet har pågått i ca to år. I samarbeid med mellom andre Sintef Fiskeri og Havbruk er det foretatt både småskala og fullskala forsøk. Utstyr er utviklet og tilpasset for å fungere på villfanget fisk ombord i båt. Dette arbeidet er dokumentert og rapportert.
 

 
 
 
 
corner